(ریاضیات) MATH tag:http://esimath.mihanblog.com 2020-09-22T22:55:38+01:00 mihanblog.com شگفتی های ریاضی 2015-08-02T07:38:14+01:00 2015-08-02T07:38:14+01:00 tag:http://esimath.mihanblog.com/post/13 محمد اسماعیل شربتی فکر می کنم شما هم بعد از دیدن این صفحه ، به زیبا و شگفت انگیز بودن ریاضی بیش از پیش ایمان خواهید آورد... 1x 8 + 1 = 9 12 x 8 + 2 = 98 123 x 8 + 3 = 987 1234 x 8 + 4 = 9876 12345 x 8 + 5 = 98765 123456 x 8 + 6 = 987654 1234567 x 8 + 7 = 9876543 12345678 x 8 + 8 = 98765432 123456789 x 8 + 9 = 987654321     فکر می کنم شما هم بعد از دیدن این صفحه ، به زیبا و شگفت انگیز بودن ریاضی بیش از پیش ایمان خواهید آورد...

1x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

   
]]>
تست هوش:یک معما از پروفسور حسابی-ساعت اشتراکی 2015-08-02T07:34:46+01:00 2015-08-02T07:34:46+01:00 tag:http://esimath.mihanblog.com/post/20 محمد اسماعیل شربتی سه نفر برای خرید ساعتی به یک ساعت فروشی مراجعه میکنند. قیمت ساعت ۳۰ هزار تومان بوده و هر کدام نفری ۱۰ هزار تومن پرداخت میکنند تا آن ساعت را خریداری کنند...بعد از رفتن آنها ، صاحب مغازه به شاگردش میگوید قیمت ساعت ۲۵ هزار تومان بوده. این ۵ هزار تومان را بگیر و به آنها برگردان شاگرد ۲ هزار تومان را برای خود بر میدارد و ۳ هزار تومان باقیمانده را به آنها برمیگرداند.(نفری هزار تومان)حال هر کدام از آنها نفری ۹ هزار تومان پرداخت کرده اند . که ۳*۹ برابر ۲۷ میشود. این مبلغ سه نفر برای خرید ساعتی به یک ساعت فروشی مراجعه میکنند. قیمت ساعت ۳۰ هزار تومان بوده و هر کدام نفری ۱۰ هزار تومن پرداخت میکنند تا آن ساعت را خریداری کنند...

بعد از رفتن آنها ، صاحب مغازه به شاگردش میگوید قیمت ساعت ۲۵ هزار تومان بوده. این ۵ هزار تومان را بگیر و به آنها برگردان

شاگرد ۲ هزار تومان را برای خود بر میدارد و ۳ هزار تومان باقیمانده را به آنها برمیگرداند.(نفری هزار تومان)

حال هر کدام از آنها نفری ۹ هزار تومان پرداخت کرده اند . که ۳*۹ برابر ۲۷ میشود.
این مبلغ به علاوه آن ۲ هزار تومان که پیش شاگرد است میشود ۲۹ تومان.

هزار تومان باقیمانده کجاست ؟

]]>
عكس هایی از طبیعت زیبا و بكر مازیچال 2015-08-02T07:05:16+01:00 2015-08-02T07:05:16+01:00 tag:http://esimath.mihanblog.com/post/8 محمد اسماعیل شربتی  طبیعت زیبا و بكر مازیچال در 30 كیلومتری كلاردشت استان مازندران قرار دارد.از دوست عزیزم مهدی مهاجری كه مقدمات این سفررا فراهم آورده تا بتوانم از این طبیعت زیبا و دل انگیز دیدن نمایم كمال تشكررادارم.   طبیعت زیبا و بكر مازیچال در 30 كیلومتری كلاردشت استان مازندران قرار دارد.از دوست عزیزم مهدی مهاجری كه مقدمات این سفررا فراهم آورده تا بتوانم از این طبیعت زیبا و دل انگیز دیدن نمایم كمال تشكررادارم. 

]]>
ریاضیات 2015-08-02T06:30:00+01:00 2015-08-02T06:30:00+01:00 tag:http://esimath.mihanblog.com/post/3 محمد اسماعیل شربتی ریاضیات عالی ترین دستاورد اندیشه و اصیل ترین زاده ی ذهن آدمی استموسیقی روح را آرامش می دهد، نقاشی چشم را می نوازد،شعراحساسات را بر می انگیزاند،منطق ذهن را قانع می کند،مهندسی زندگی را بهبود می بخشد و بالاخره ریاضیات مجموعه ای از این ارزشهاست.   ریاضیات عالی ترین دستاورد اندیشه و اصیل ترین زاده ی ذهن آدمی است

موسیقی روح را آرامش می دهد، 

نقاشی چشم را می نوازد،

شعراحساسات را بر می انگیزاند،

منطق ذهن را قانع می کند،

مهندسی زندگی را بهبود می بخشد و بالاخره ریاضیات مجموعه ای از

این ارزشهاست.

 

]]>
سوال 2015-08-02T04:58:55+01:00 2015-08-02T04:58:55+01:00 tag:http://esimath.mihanblog.com/post/39 محمد اسماعیل شربتی چه عملگرهایی در سمت چپ تساوی اضافه کنیم تا به جواب 6 برسیم؟6= 1  1  1 چه عملگرهایی در سمت چپ تساوی اضافه کنیم تا به جواب 6 برسیم؟

6= 1  1  1
]]>
پیش بینی آینده زناشویی با ریاضیات 2015-08-01T06:54:55+01:00 2015-08-01T06:54:55+01:00 tag:http://esimath.mihanblog.com/post/6 محمد اسماعیل شربتی كتاب «ریاضیات ازدواج» به طلاق و ناكامی در پیوندهای زناشویی بر مبنای محاسبات ریاضی و به كارگیری نمودارها می پردازد. مسلماً می توان حدس زد تعیین ثبات پیوندهای زناشویی یا تبیین درصد جدایی كاری بسیار دشوار است. در این كتاب از طریق تئوری های علمی، ریاضیات در خدمت تحلیل رابطه زناشویی و پیش بینی آینده آن قرار می گیرد. كتاب «ریاضیات ازدواج» به طلاق و ناكامی در پیوندهای زناشویی بر مبنای محاسبات ریاضی و به كارگیری نمودارها می پردازد. مسلماً می توان حدس زد تعیین ثبات پیوندهای زناشویی یا تبیین درصد جدایی كاری بسیار دشوار است. در این كتاب از طریق تئوری های علمی، ریاضیات در خدمت تحلیل رابطه زناشویی و پیش بینی آینده آن قرار می گیرد.

]]>
سوالات ریاضی از امام علی (ع) 2015-08-01T06:49:40+01:00 2015-08-01T06:49:40+01:00 tag:http://esimath.mihanblog.com/post/12 محمد اسماعیل شربتی شخصى یهودی به حضور امام على (ع ) آمد و پرسید: «عددى را به دست من بده كه قابل قسمت بر 1،2،3،4،5،6،7،8،9باشد بى آنكه باقى بیاورد.« شخصى یهودی به حضور امام على (ع ) آمد و پرسید:

«عددى را به دست من بده كه قابل قسمت بر 1،2،3،4،5،6،7،8،9باشد بى آنكه باقى بیاورد.«

]]>
معلم ، سیب و توت فرنگی 2015-07-31T07:53:09+01:00 2015-07-31T07:53:09+01:00 tag:http://esimath.mihanblog.com/post/30 محمد اسماعیل شربتی یه خانم معلم ریاضی به یه پسر هفت ساله ریاضی یاد می داد.یه روز ازش پرسید:اگر من بهت یک سیب ویک سیب و یکی بیشتر سیب بدهم تو چند تا سیب خواهی داشت؟ پسر بعد از چند ثانیه با اطمینان گفت:4 تا! معلم نگران شدانتظار یک جواب صحیح آسان رو داشت(3تا) او ناامید شده بود.او فکر کرد"شاید بچه خوب گوش نکرده است" تکرار کرد:خوب گوش کن...  یه خانم معلم ریاضی به یه پسر هفت ساله ریاضی یاد می داد.یه روز ازش پرسید:اگر من بهت یک سیب ویک سیب و یکی بیشتر سیب بدهم تو چند تا سیب خواهی داشت؟

پسر بعد از چند ثانیه با اطمینان گفت:4 تا!

معلم نگران شدانتظار یک جواب صحیح آسان رو داشت(3تا)

او ناامید شده بود.او فکر کرد"شاید بچه خوب گوش نکرده است" تکرار کرد:خوب گوش کن... 

]]>
عیدتون قشنگ. 2013-03-15T13:34:16+01:00 2013-03-15T13:34:16+01:00 tag:http://esimath.mihanblog.com/post/42 محمد اسماعیل شربتی من و مزرعه یه عمره ، چشم براهه یه بهاریم  زیر شلاق زمستون ، ضربه ها رو میشماریم دوران سلطه ی یکساله ی" نهنگ" با وجود پاک بودن ، ساده بودن و نیرومندبودن رو به زوال است و ناگزیر جای خود را بعلت گذر زمان باید به" مار"ی  بدهد که هرگز عمر عزیزش را به بطالت نمی گذراند و از بد گویی و یاوه گویی گریزان است و با همت و پشتکار کارها را تا پایان دنبال می کند از تردید و بی ثباتی بیزار است، قاطع تصمیم می گیرد و برای رسیدن به هدفش از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی کند. امی

من و مزرعه یه عمره ، چشم براهه یه بهاریم

 زیر شلاق زمستون ، ضربه ها رو میشماریم

دوران سلطه ی یکساله ی" نهنگ" با وجود پاک بودن ، ساده بودن و نیرومندبودن رو به زوال است و ناگزیر جای خود را بعلت گذر زمان باید به" مار"ی  بدهد که هرگز عمر عزیزش را به بطالت نمی گذراند و از بد گویی و یاوه گویی گریزان است و با همت و پشتکار کارها را تا پایان دنبال می کند از تردید و بی ثباتی بیزار است، قاطع تصمیم می گیرد و برای رسیدن به هدفش از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی کند.

امیدوارم در این دقایق پایانی سال ضمن رها کردن کدورت ها ، غصه ها، کژفهمی ها ، کج خلقی ها و نه البته رها کردن خویش ، خصوصیات محبوب این خزنده ی منفور را جایگزین رفتارهای منفور خود نماییم و طلب آمرزش نماییم برای  کسانی که اینک جایشان در میان ما خالیست و بیشتر ارج نهیم وجودکسانی را که در کنار ما هستند و موجب شادیمان می گردند.

در خاتمه با آغاز رویش فصل لبخند خدا ،آغاز رویش آرزوهای شیرین و دلخواه و رویش تغییرات مثبت را برای علاقمندان ریاضی از درگاه  داور بر حق  آرزو مندم.
 ]]>
رقص ریاضی 2011-07-20T05:11:12+01:00 2011-07-20T05:11:12+01:00 tag:http://esimath.mihanblog.com/post/40 محمد اسماعیل شربتی math dance...!
math dance...!

آپلود عکس" alt="math dance" />
]]>
روز جهانی ریاضیات 2011-05-17T18:51:31+01:00 2011-05-17T18:51:31+01:00 tag:http://esimath.mihanblog.com/post/38 محمد اسماعیل شربتی نهایت بهانه ای است برای آموختن.آموختن آنچه می دانیم و آنچه نمی دانیم.در این عصر استرس می خواهیم لذت ببریم از گفتن و شنیدن.از فکر کردن.هدف ، آموختن مقدار زیادی مطلب نیست بلکه مقصود اینست که از آن اندکی که می آموزیم به فکر کردن به شیوه  ی ریاضی و منطقی برسیم و درک کنیم که زیبا فکر کردن چگونه است.بر آنیم که ریاضی بیاموزیم اما نه برای ریاضیدان شدن بلکه برای خردمند شدن.پس از اندک خویش خجل واز بسیاری باقی هراسان نباشیم. روز28 اردیبهشت "روز بزرگداشت حکیم عمر خیام" و نهایت بهانه ای است برای آموختن.آموختن آنچه می دانیم و آنچه نمی دانیم.در این عصر استرس می خواهیم لذت ببریم از گفتن و شنیدن.از فکر کردن.هدف ، آموختن مقدار زیادی مطلب نیست بلکه مقصود اینست که از آن اندکی که می آموزیم به فکر کردن به شیوه  ی ریاضی و منطقی برسیم و درک کنیم که زیبا فکر کردن چگونه است.بر آنیم که ریاضی بیاموزیم اما نه برای ریاضیدان شدن بلکه برای خردمند شدن.پس از اندک خویش خجل واز بسیاری باقی هراسان نباشیم.

روز28 اردیبهشت "روز بزرگداشت حکیم عمر خیام" و "روز جهانی ریاضیات" بر همه ی ریاضیون و علاقمندان ریاضی قشنگ.

]]>
عیدتون قشنگ 2011-03-20T16:56:43+01:00 2011-03-20T16:56:43+01:00 tag:http://esimath.mihanblog.com/post/37 محمد اسماعیل شربتی برای کشف اقیانوس جدید باید شهامت ترک ساحل آرام خود را داشته باشید.این جهان ،جهان تغییراست نه تقدیر.سالی خوش توام با امید و تغییرات برای یکایک شما  ازدرگاه ایزدمنان آرزومندم.برقرار باشید . عیدتون قشنگ. برای کشف اقیانوس جدید باید شهامت ترک ساحل آرام خود را داشته باشید.این جهان ،جهان تغییراست نه تقدیر.

سالی خوش توام با امید و تغییرات برای یکایک شما  ازدرگاه ایزدمنان آرزومندم.

برقرار باشید .

عیدتون قشنگ.

]]>
تصاویرزمستانی زیبا ازجنگل نرگسی(جنگل نوکنده)-دی ماه 89 2011-01-17T04:00:56+01:00 2011-01-17T04:00:56+01:00 tag:http://esimath.mihanblog.com/post/34 محمد اسماعیل شربتی ...وباز هم تصاویرزمستانی و دیدنی از جنگل نرگسی(جنگل نوکنده)این بار آبشار
...وباز هم تصاویرزمستانی و دیدنی از جنگل نرگسی(جنگل نوکنده)
این بار آبشار
]]>
داستان واقعی بسیار جالبی ازیک معلم و دانش آموز 2011-01-12T14:52:15+01:00 2011-01-12T14:52:15+01:00 tag:http://esimath.mihanblog.com/post/33 محمد اسماعیل شربتی در روز اول سال تحصیلى، خانم تامپسون معلّم کلاس پنجم دبستان وارد کلاس شد و پس از صحبت هاى اولیه، مطابق معمول به دانش آموزان گفت که همه آن ها را به یک اندازه دوست دارد و فرقى بین آنها قائل نیست. البته او دروغ می گفت و چنین چیزى امکان نداشت. مخصوصاً این که پسر کوچکى در ردیف جلوى کلاس روى صندلى لم داده بود به نام تدى استودارد که خانم تامپسون چندان دل خوشى از او نداشت. تدى سال قبل نیز دانش آموز همین کلاس بود. همیشه لباس هاى کثیف به تن داشت، با بچه هاى دیگر نمی جوشید و به درسش هم نمی


در روز اول سال تحصیلى، خانم تامپسون معلّم کلاس پنجم دبستان وارد کلاس شد و پس از صحبت هاى اولیه، مطابق معمول به دانش آموزان گفت که همه آن ها را به یک اندازه دوست دارد و فرقى بین آنها قائل نیست. البته او دروغ می گفت و چنین چیزى امکان نداشت. مخصوصاً این که پسر کوچکى در ردیف جلوى کلاس روى صندلى لم داده بود به نام تدى استودارد که خانم تامپسون چندان دل خوشى از او نداشت. تدى سال قبل نیز دانش آموز همین کلاس بود. همیشه لباس هاى کثیف به تن داشت، با بچه هاى دیگر نمی جوشید و به درسش هم نمی رسید. او واقعاً دانش آموز نامرتبى بود و خانم تامپسون از دست او بسیار ناراضى بود و سرانجام هم به او نمره قبولى نداد و او را رفوزه کرد.
امسال که دوباره تدى در کلاس پنجم حضور می یافت، خانم تامپسون تصمیم گرفت به پرونده تحصیلى سال هاى قبل او نگاهى بیاندازد تا شاید به علّت درس نخواندن او پی ببرد و بتواند کمکش کند.

معلّم کلاس اول تدى در پرونده اش نوشته بود: تدى دانش آموز باهوش، شاد و با استعدادى است. تکالیفش را خیلى خوب انجام می دهد و رفتار خوبى دارد. “رضایت کامل”.

معلّم کلاس دوم او در پرونده اش نوشته بود: تدى دانش آموز فوق العاده اى است. همکلاسیهایش دوستش دارند ولى او به خاطر بیمارى درمان ناپذیر مادرش که در خانه بسترى است دچار مشکل روحى است.

معلّم کلاس سوم او در پرونده اش نوشته بود: مرگ مادر براى تدى بسیار گران تمام شده است. او تمام تلاشش را براى درس خواندن می کند ولى پدرش به درس و مشق او علاقه اى ندارد. اگر شرایط محیطى او در خانه تغییر نکند او به زودى با مشکل روبرو خواهد شد.

معلّم کلاس چهارم تدى در پرونده اش نوشته بود: تدى درس خواندن را رها کرده و علاقه اى به مدرسه نشان نمی دهد. دوستان زیادى ندارد و گاهى در کلاس خوابش می برد.

خانم تامپسون با مطالعه پرونده هاى تدى به مشکل او پى برد و از این که دیر به فکر افتاده بود خود را نکوهش کرد. تصادفاً فرداى آن روز، روز معلّم بود و همه دانش آموزان هدایایى براى او آوردند. هدایاى بچه ها همه در کاغذ کادوهاى زیبا و نوارهاى رنگارنگ پیچیده شده بود، بجز هدیه تدى که داخل یک کاغذ معمولى و به شکل نامناسبى بسته بندى شده بود. خانم تامپسون هدیه ها را سرکلاس باز کرد. وقتى بسته تدى را باز کرد یک دستبند کهنه که چند نگینش افتاده بود و یک شیشه عطر که سه چهارمش مصرف شده بود در داخل آن بود. این امر باعث خنده بچه هاى کلاس شد امّا خانم تامپسون فوراً خنده بچه ها را قطع کرد و شروع به تعریف از زیبایى دستبند کرد. سپس آن را همانجا به دست کرد و مقدارى از آن عطر را نیز به خود زد. تدى آن روز بعد از تمام شدن ساعت مدرسه مدتى بیرون مدرسه صبر کرد تا خانم تامپسون از مدرسه خارج شد. سپس نزد او رفت و به او گفت: خانم تامپسون، شما امروز بوى مادرم را می دادید.

خانم تامپسون، بعد از خداحافظى از تدى، داخل ماشینش رفت و براى دقایقى طولانى گریه کرد. از آن روز به بعد، او آدم دیگرى شد و در کنار تدریس خواندن، نوشتن، ریاضیات و علوم، به آموزش “زندگی” و “عشق به همنوع” به بچه ها پرداخت و البته توجه ویژه اى نیز به تدى می کرد.

پس از مدتى، ذهن تدى دوباره زنده شد. هر چه خانم تامپسون او را بیشتر تشویق می کرد او هم سریعتر پاسخ می داد. به سرعت او یکى از با هوش ترین بچه هاى کلاس شد و خانم تامپسون با وجودى که به دروغ گفته بود که همه را به یک اندازه دوست دارد، امّا حالا تدى محبوبترین دانش آموزش شده بود.

یکسال بعد، خانم تامپسون یادداشتى از تدى دریافت کرد که در آن نوشته بود شما بهترین معلّمى هستید که من در عمرم داشته ام.

شش سال بعد، یادداشت دیگرى از تدى به خانم تامپسون رسید. او نوشته بود که دبیرستان را تمام کرده و شاگرد سوم شده است. و باز هم افزوده بود که شما همچنان بهترین معلمى هستید که در تمام عمرم داشته ام.

چهار سال بعد از آن، خانم تامپسون نامه دیگرى دریافت کرد که در آن تدى نوشته بود با وجودى که روزگار سختى داشته است امّا دانشکده را رها نکرده و به زودى از دانشگاه با رتبه عالى فارغ التحصیل می شود. باز هم تأکید کرده بود که خانم تامپسون بهترین معلم دوران زندگیش بوده است.

چهار سال دیگر هم گذشت و باز نامه اى دیگر رسید. این بار تدى توضیح داده بود که پس از دریافت لیسانس تصمیم گرفته به تحصیل ادامه دهد و این کار را کرده است. باز هم خانم تامپسون را محبوبترین و بهترین معلم دوران عمرش خطاب کرده بود. امّا این بار، نام تدى در پایان نامه کمى طولانی تر شده بود: دکتر تئودور استودارد.

ماجرا هنوز تمام نشده است. بهار آن سال نامه دیگرى رسید. تدى در این نامه گفته بود که با دخترى آشنا شده و می خواهند با هم ازدواج کنند. او توضیح داده بود که پدرش چند سال پیش فوت شده و از خانم تامپسون خواهش کرده بود اگر موافقت کند در مراسم عروسى در کلیسا، در محلى که معمولاً براى نشستن مادر داماد در نظر گرفته می شود بنشیند. خانم تامپسون بدون معطلى پذیرفت و حدس بزنید چکار کرد؟ او دستبند مادر تدى را با همان جاهاى خالى نگین ها به دست کرد و علاوه بر آن، یک شیشه از همان عطرى که تدى برایش آورده بود خرید و روز عروسى به خودش زد.

 تدى وقتى در کلیسا خانم تامپسون را دید او را به گرمى هر چه تمامتر در آغوش فشرد و در گوشش گفت: خانم تامپسون از این که به من اعتماد کردید از شما متشکرم. به خاطر این که باعث شدید من احساس کنم که آدم مهمى هستم از شما متشکرم. و از همه بالاتر به خاطر این که به من نشان دادید که می توانم تغییر کنم از شما متشکرم.

خانم تامپسون که اشک در چشم داشت در گوش او پاسخ داد: تدى، تو اشتباه می کنى. این تو بودى که به من آموختى که می توانم تغییر کنم. من قبل از آن روزى که تو بیرون مدرسه با من صحبت کردى، بلد نبودم چگونه تدریس کنم.

بد نیست بدانید که تدى استودارد هم اکنون در دانشگاه آیوا یک استاد برجسته پزشکى است و بخش سرطان دانشکده پزشکى این دانشگاه نیز به نام او نامگذارى شده است!


]]>
نرم افزار فوق العاده خودآموز زبان انگلیسی روج(نسخه اینترچنج) 2010-12-25T10:22:36+01:00 2010-12-25T10:22:36+01:00 tag:http://esimath.mihanblog.com/post/32 محمد اسماعیل شربتی نرم افزار آموزشی زبان انگلیسی روج(نسخه اینترچنج) متفاوت با دیگر نرم افزارهای موجود در بازار،تهیه وتولید شده است.این مجموعه بر اساس نیاز علاقمندان به یادگیری زبان انگلیسی طراحی شده  تا شاید گوشه ای از نیازهای زبان آموزان مرتفع گردد. مخاطبان این نرم افزار زبان آموزان،دانشجویان،دانش آموزان و کلیه علاقمندان به یادگیری زبان انگلیسی می باشند.شماره  تماس:  09364409119   با ارسال رایگان به تمام نقاط کشور نرم افزار آموزشی زبان انگلیسی روج(نسخه اینترچنج) متفاوت با دیگر نرم افزارهای موجود در بازار،تهیه وتولید شده است.این مجموعه بر اساس نیاز علاقمندان به یادگیری زبان انگلیسی طراحی شده  تا شاید گوشه ای از نیازهای زبان آموزان مرتفع گردد.

مخاطبان این نرم افزار زبان آموزان،دانشجویان،دانش آموزان و کلیه علاقمندان به یادگیری زبان انگلیسی می باشند.

شماره  تماس:  09364409119

  با ارسال رایگان به تمام نقاط کشور


]]>
جمله ای امیدوارکننده ازآلبرت انیشتین برای کسانی که می گویند ریاضی مشکل است. 2010-12-13T14:06:42+01:00 2010-12-13T14:06:42+01:00 tag:http://esimath.mihanblog.com/post/28 محمد اسماعیل شربتی نگران مشکلاتی که در ریاضی دارید نباشید ، به شما اطمینان می دهم که مشکلات من در این زمینه عظیم تر است. نگران مشکلاتی که در ریاضی دارید نباشید ، به شما اطمینان می دهم که مشکلات من در این زمینه عظیم تر است.

]]>
عکس های پاییزی ناز از پارک جنگلی عباس اباد بهشهراستان مازندران 2010-11-23T16:19:23+01:00 2010-11-23T16:19:23+01:00 tag:http://esimath.mihanblog.com/post/26 محمد اسماعیل شربتی پارك جنگلی عباس آباد بهشهر(استان مازندران) در 5 كیلومتری جنوب جاده ارتباطی آسفالته بهشهر – گرگان و به فاصله 9 كیلومتری شمال شرقی شهرستان بهشهر {و در50کیلومتری شهرستان بندرگز(استان گلستان)} قرار دارد .           این پارك 138 هكتاری بخاطر شرایط اقلیمی و جنگل منحصر به فرد با زیبایی های طبیعی و چشمه ساران فراوان از دیر باز مورد توجه دوستداران طبیعت بوده و اثر تاریخی و فرهنگی بجا مانده دقیقا در مقطع خاص خود با هدف بهره وری تفرجی پارك جنگلی عباس آباد بهشهر(استان مازندران) در 5 كیلومتری جنوب جاده ارتباطی آسفالته بهشهر گرگان و به فاصله 9 كیلومتری شمال شرقی شهرستان بهشهر {و در50کیلومتری شهرستان بندرگز(استان گلستان)} قرار دارد .

          این پارك 138 هكتاری بخاطر شرایط اقلیمی و جنگل منحصر به فرد با زیبایی های طبیعی و چشمه ساران فراوان از دیر باز مورد توجه دوستداران طبیعت بوده و اثر تاریخی و فرهنگی بجا مانده دقیقا در مقطع خاص خود با هدف بهره وری تفرجی بنا نهاده شده است .

    تصاویر رویایی زیر درتاریخ01/09/89 گرفته شده است.امیدوارم از دیدن این تصاویر نهایت لذت را ببریدوبه هنرخداوند بخشنده ی بزرگ ایمان بیاورید.

]]>
روزهای بی ریاضی یاد باد 2010-11-17T05:31:30+01:00 2010-11-17T05:31:30+01:00 tag:http://esimath.mihanblog.com/post/24 محمد اسماعیل شربتی بازهم خواب ریاضی دیده ام                    خواب خط های موازی دیده امخواب دیدم می جوم ایگرگ زگوند            خنجر دیفرانسیل هم گشته کند بازهم خواب ریاضی دیده ام                    خواب خط های موازی دیده ام

خواب دیدم می جوم ایگرگ زگوند            خنجر دیفرانسیل هم گشته کند


]]>
فال ریاضی 2010-11-03T03:51:15+01:00 2010-11-03T03:51:15+01:00 tag:http://esimath.mihanblog.com/post/23 محمد اسماعیل شربتی فال ریاضیشاید شما هم جزو افرادى هستید كه در دوران تحصیل درس هندسه برایتان هیچ جذابیتى نداشته و احتمالاً از شنیدن نام آن بیزارید ولى چند لحظه این موضوع را فراموش كنید. بعد ساده ترین اشكال هندسى را به خاطر بیاورید؛ مربع، مستطیل، مثلث، دایره و منحنى. سپس خیلى سریع و بدون اینكه زیاد به مغزتان فشار بیاورید شكلى را انتخاب كنید كه بیشتر از همه مى پسندید. در حقیقت یك تست روانشناسى پیش روى شما قرار دارد كه با توجه به انتخابتان بسرعت نشان مى دهد شما در زندگى چه جور آدمى هستید و در چه مشاغلی احتم فال ریاضی

شاید شما هم جزو افرادى هستید كه در دوران تحصیل درس هندسه برایتان هیچ جذابیتى نداشته و احتمالاً از شنیدن نام آن بیزارید ولى چند لحظه این موضوع را فراموش كنید. بعد ساده ترین اشكال هندسى را به خاطر بیاورید؛ مربع، مستطیل، مثلث، دایره و منحنى. سپس خیلى سریع و بدون اینكه زیاد به مغزتان فشار بیاورید شكلى را انتخاب كنید كه بیشتر از همه مى پسندید. در حقیقت یك تست روانشناسى پیش روى شما قرار دارد كه با توجه به انتخابتان بسرعت نشان مى دهد شما در زندگى چه جور آدمى هستید و در چه مشاغلی احتمال موفقیتتان بیشتر است.


]]>
انواع گرایش رشته ی ریاضی و بازار کار این رشته وبرخی از دروس رشته ی ریاضی کاربردی 2010-10-05T09:00:05+01:00 2010-10-05T09:00:05+01:00 tag:http://esimath.mihanblog.com/post/22 محمد اسماعیل شربتی در اکثر مراکز آموزشی پروژه تحقیقاتی یکی از نیازهای اساسی برای فراغت از تحصیل در دوره های تخصصی ریاضی می باشد. ولی بسیاری از دانشجویان در ایجاد و یافتن موضوع تحقیقاتی ناتوانند و به ناچار این مهم را به استاد راهنمای خویش واگذار می کنند و در انتخاب زمینه تحقیقاتی مناسب به تجارب استادشان تکیه می کنند. مساله فوق با این واقعیت پیچیده تر می شود که بسیاری از موضوعات بیان شده در دوره کارشناسی ریاضی کاملا حل شده اند در صورتیکه بسیاری از مسائل حل نشده برای فهم نیاز به دانسته های تخصصی یا مرور در اکثر مراکز آموزشی پروژه تحقیقاتی یکی از نیازهای اساسی برای فراغت از تحصیل در دوره های تخصصی ریاضی می باشد. ولی بسیاری از دانشجویان در ایجاد و یافتن موضوع تحقیقاتی ناتوانند و به ناچار این مهم را به استاد راهنمای خویش واگذار می کنند و در انتخاب زمینه تحقیقاتی مناسب به تجارب استادشان تکیه می کنند. مساله فوق با این واقعیت پیچیده تر می شود که بسیاری از موضوعات بیان شده در دوره کارشناسی ریاضی کاملا حل شده اند در صورتیکه بسیاری از مسائل حل نشده برای فهم نیاز به دانسته های تخصصی یا مرور تحقیقات انجام شده دارند تا بتوان آن را برای تحقیقات مناسب مهیا کرد.

]]>